• Facebook
  • Viserrys
  • Youtube
  • linkedin

Lääketieteellisen puhdastilan vaatimukset

Puhdastilojen suunnittelun ensimmäinen kohta on ympäristön hallinta.Tämä tarkoittaa, että huoneen ilmaa, lämpötilaa, kosteutta, painetta ja valaistusta ohjataan asianmukaisesti.Näiden parametrien ohjauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Ilma: Ilma on yksi tärkeimmistä tekijöistä lääketieteellisessä puhdastilassa.On tarpeen varmistaa, että siinä olevat hiukkasmaiset mikro-organismit ja kemikaalit ovat hallinnassa normaaleissa rajoissa.Sisäilmaa tulee suodattaa 10-15 kertaa tunnissa yli 0,3 mikronin hiukkasten suodattamiseksi.On tarpeen varmistaa ilman puhtaus

Noudata määräyksiä.

Lämpötila ja kosteus: Lääketieteellisen puhdastilan lämpötilaa ja kosteutta on myös valvottava tiukasti.Lämpötila tulee olla 18-24C ja kosteus 30-60 %.Tämä auttaa varmistamaan henkilöstön ja laitteiden normaalin toiminnan sekä ehkäisemään lääkkeiden pilaantumista ja biologista saastumista.

Paine: Lääkepuhdistushuoneen paineen tulee olla alhaisempi kuin ympäröivän ympäristön paineen ja pitää tasaisena, mikä auttaa estämään ulkoilman pääsyn huoneeseen ja näin varmistamaan lääkkeen puhtauden.

Valaistus: Terveydenhuollon puhtaan huoneen valaistuksen tulee olla riittävän kirkas, jotta henkilökunta näkee selvästi käsiteltävät laitteet ja lääkkeet ja että niitä voidaan ohjata 150-300 luksia.

02
Laitteiden valinta

Terveydenhuollon puhdastilojen laitteet ovat erittäin tärkeitä.On tarpeen valita joitain laitteita, jotka täyttävät saniteettiolosuhteet, ovat helposti puhdistettavia ja luotettavia.Seuraavat tekijät tulee ottaa huomioon:

Materiaalit: Puhdastilojen laitteiden kotelon tulee olla korkealaatuista ruostumatonta terästä, joka on helppo puhdistaa ja auttaa vähentämään saastumista.

Suodatusjärjestelmä: Suodatusjärjestelmän tulisi valita tehokas HEPA-suodatin, joka pystyy suodattamaan yli 0,3 mikronin hiukkaset ja bakteerit.

Käyttöaste: Laitteiden käyttöasteen tulee olla mahdollisimman korkea, mikä auttaa parantamaan tuotannon tehokkuutta.

Tuotantonopeus: Laitteen tuotantonopeuden tulee vastata odotettua kysyntää ja sitä on tarvittaessa säädettävä.

Huolto: Laitteiden tulee olla helppohoitoisia, jotta huolto ja korjaukset voidaan tehdä tarvittaessa.

03
Puhdistusmenettely

Sen lisäksi, että terveydenhuollon puhdastiloissa huolehditaan puhtaudesta ympäristön hallinnan ja oikeiden laitteiden valinnalla, niissä on myös suoritettava tiukat siivoustoimenpiteet.Nämä menettelyt on suoritettava seuraavien vaatimusten mukaisesti:

Säännöllinen puhdistus: Lääketieteelliset puhdastilat tulee puhdistaa ja desinfioida päivittäin, jotta ne pysyvät aina puhtaina.

Tiukat menettelyt: Puhdistustoimenpiteiden tulee sisältää yksityiskohtaiset menettelyt ja ohjeet sen varmistamiseksi, että kaikki laitteiden, pinnat ja työkalut puhdistetaan perusteellisesti.

Työntekijöiden vaatimukset: Siivousmenettelyjen tulee selkeyttää työntekijöiden velvollisuuksia ja vaatimuksia sen varmistamiseksi, että he pystyvät puhdistamaan ja desinfioimaan laitteet, pinnat ja lattiat sekä pitämään työalueen puhtaana.

Desinfiointikemikaalit:Lääketieteen puhdastilassa käytetään joitain intensiivisiä kemiallisia desinfiointikemikaaleja.On varmistettava, että ne täyttävät vaaditut puhdistus- ja desinfiointivaatimukset eivätkä reagoi muiden puhdistuskemikaalien tai lääkkeiden kanssa.
微信图片_20240402174052


Postitusaika: 02.04.2024